Obezite Ameliyatının Başarı Oranı Nedir?

Tüp Mide Ameliyatında başarı oranı nedir ?

Tüp Mide Ameliyatında başarı oranı nedir ?

Tüp mide ameliyatı aşırı kilolu ve obez olanların çeşitli hastalıklarını iyileştirmek ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla midenin büyük bölümünün alınması işlemidir.

Obezite Ameliyatının başarılı olması cerrahi ekibe bağlı olduğu kadar işlem uygulanan hastaya da bağlıdır. Ameliyat öncesinde hesaplanan fazla kiloların ameliyat sonrasında 18-20 ay içerisinde yaklaşık %50 ile %70'ini vermesi bu işlem için başarılı sayılmaktadır.

Vücut kitle indeksi (VKİ); vücut ağırlığının, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır. VKİ'si 40'ın ya da yandaş hastalık varlığında 35'in üzerinde olan kişiler; diğer yöntemlerle kilo verememeleri halinde ameliyat düşünebilirler. Ameliyata karar vermeden önce psikiyatrist ile de görüşüyoruz.

Vücut Kitle İndeksi

18.5'den düşük: Düşük kilolu
18.5-24.9 arası: Normal kilolu
25-29.9 arası: Fazla kilolu
30-34.9 arası: Şişman (Hafif)
35-39.9 arası: Şişman (Orta)
40'dan yüksek: Morbid obez

 

Obezite Ameliyatı Kesin Sonuç Mudur?

Obezite Ameliyatın başarılı olması cerrahi ekibe bağlı olduğu kadar işlem uygulanan hastaya da bağlıdır. Obezite ameliyatları obezite ile mücadelede çok başarılı bir yöntem olmasına rağmen başarı sağlaması için hastanın operasyondan sonraki dönemde programlara uyulması ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Obezite ameliyatında söylenenlere uyulduğunda ve beslenme düzeni kurulduğunda verilen kilo geri alınmaz. Ancak kurallara uyulmaz ve hareketsizlik devam ederse beş yıl içinde aynı kiloya dönmek ve midenin genişlemesi engellenemez.

Cerrahi bir operasyon olan obezite ameliyatları çeşitli yanlışlarla aşırı alınmış kiloların verilmesini ve yenilen besinlerin hem kalitesini hem de miktarını azaltıp ideal vücut tipine dönmeyi amaçlamaktadır.

TOP