TÜP MİDE (Sleeve Gastrektomi ) AMELİYATI SGK | Obezite Ameliyatlarında SGK Uygulaması

Sosyal Güvenlik Kurumu Obezite Ameliyatlarını Karşılıyor Mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu Obezite Ameliyatlarını Karşılıyor mu?

Normalde SGK belli bir oranda ödüyor ama 2015'in Ocak ayından itibaran obezite ameliyatları zorunlu sağlık hizmeti kapsamı dışına alındı. Özel sigortaların da karşılamadığı bir ameliyat. Devlet hastanelerinde de SGK'nın ödediği düşük bir miktar var bunun üç katına kadar fark alarak ameliyat edebileceklerini söylediler. Devlet hastaneleri ve devlet üniversitelerinde ücretsiz olması gerekirken fark alınarak ameliyat yapılıyor.

SGK, fıtık ameliyatını, apandisit ameliyatını ya da bademcik ameliyatını öderken neden obezite ameliyatını ödemiyor? O zaman 'obezite bir hastalık değil' denmesi lazım.

Tüp Mide Ameliyatı SGK Anlaşmalı Özel Hastaneler

Tüp mide ameliyatı SGK tarafından ülkemizde devlet hastaneleri, üniversiteler ve sgkanlaşmalı özel hastanelerde karşılanmaktadır.

Obezite - Tüp Mide Ameliyatlarında SGK Uygulaması

1 ocak 2015 tarihinden önce bütün devlet hastanelerinde obezite ameliyatları ücretsiz bir şekilde yapılmaktaydı. Fakat bu tarihten sonra Sosyal güvenlik kurumunun devlet hastanelerinde obezite cerrahisi adı altında yapılan bütün ameliyatlardan para alınacağı açıklandı.

Bu değişiklikle birlikte; hangi obezite ameliyatının SGK tarafından karşılanacağına ilişkin bazı kriterler tanımlanmıştır.  Buna göre; beden kitle indeksi 40 kg/m2 ve üzeri olan hastalarda ve bu ameliyatın zorunluluğunun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı kurul raporu ile belgelenmesi halinde SGK tedaviyi kısmen karşılayacak olup, kamu hastanelerinde fark ücreti  alınacaktır.

Bu kriterler dışında kalan hastaların ameliyat ücretleri özel kapsamda değerlendirilmiştir.

OBEZİTE CERRAHİSİ TÜP MİDE AMELİYATLARI 2019 DEVLET HASTANELERİ KARŞILIYOR MU ?

Hastanemizde Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Obezite Ameliyatları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kapsamında Yapılmaktadır.

SGK kapsamında Obezite - Tüp Mide Ameliyatları Bursa Bariatric Obezite Cerrahisi Merkezimizde Sosyal Güvenlik Kurumu Tüp Mide Obezite Ameliyatları SGK - Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamında yapılmaktadır. Tüp Mide Ameliyatları deneyimli hocaların denetiminde güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

TOP