Sosyal Güvenlik Kurumu Obezite Ameliyatlarını Karşılıyor Mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu Obezite Ameliyatlarını Karşılıyor mu?

Normalde SGK belli bir oranda ödüyor ama 2015'in Ocak ayından itibaran obezite ameliyatları zorunlu sağlık hizmeti kapsamı dışına alındı. Özel sigortaların da karşılamadığı bir ameliyat. Devlet hastanelerinde de SGK'nın ödediği düşük bir miktar var bunun üç katına kadar fark alarak ameliyat edebileceklerini söylediler. Devlet hastaneleri ve devlet üniversitelerinde ücretsiz olması gerekirken fark alınarak ameliyat yapılıyor.

SGK, fıtık ameliyatını, apandisit ameliyatını ya da bademcik ameliyatını öderken neden obezite ameliyatını ödemiyor? O zaman 'obezite bir hastalık değil' denmesi lazım.

Sosyal Güvenlik Kurumu Obezite Ameliyatlarını Karşılıyor Mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu Obezite Ameliyatlarını Karşılıyor Mu?1 ocak 2015 tarihinden önce bütün devlet hastanelerinde obezite ameliyatları ücretsiz bir şekilde yapılmaktaydı. Fakat bu tarihten sonra Sosyal güvenlik kurumunun devlet hastanelerinde obezite cerrahisi adı altında yapılan bütün ameliyatlardan para alınacağı açıklandı.

Bu değişiklikle birlikte; hangi obezite ameliyatının SGK tarafından karşılanacağına ilişkin bazı kriterler tanımlanmıştır.  Buna göre; beden kitle indeksi 40 kg/m2 ve üzeri olan hastalarda ve bu ameliyatın zorunluluğunun endokrinoloji uzman hekiminin de yer aldığı kurul raporu ile belgelenmesi halinde SGK tedaviyi kısmen karşılayacak olup, kamu hastanelerinde fark ücreti  alınacaktır.

Bu kriterler dışında kalan hastaların ameliyat ücretleri özel kapsamda değerlendirilmiştir.

 

TOP